Certificări

Acasă > Certificări
Calitatea produselor noastre

Certificări și Autorizații

Dorind să oficializăm calitatea produselor oferite clienţilor noştri, ne-am preocupat în permanenţă de implementarea certificărilor de omologare tehnică a acestora astfel:
Autorizaţie de furnizor feroviar, seria AF nr. 6807.
Certificat de omologare tehnică feroviară, seria OT nr. 41 pentru „Garnituri din cauciuc pentru aparat frână”.
Certificat de omologare tehnică feroviară, seria OT nr. 28, pentru „Garnituri din cauciuc rezistente în medii petroliere pentru material rulant”.
Certificat seria C nr. 02079, pentru sistemul de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015, pentru fabricarea altor produse din cauciuc: inele, garnituri profilate, garnituri din cauciuc cu şi fără inserţie metalică, manşoane de cauciuc cu şi fără inserţie textilă, eliberat de ALL CERT SYSTEMS Bucureşti.

All Cert System

Se certifică Sistemul de Management al Calității 

Certificat ISO

Nr. certificat 02079

Certificat feroviar

Autorizație de furnizor feroviar

Seria AF Nr. 8299

Autorizație de mediu

Nr. 201 din 18.12.2019

Realizările Noastre

Diplome și Premii

În cadrul industriei noastre, am obținut o serie de diplome și premii prestigioase, care reflectă calitatea și excelența în producția noastră de produse din cauciuc. Aceste distincții reprezintă validarea tehnologiei și a proceselor noastre avansate.

Premiile și diplomele pe care le-am obținut reprezintă recunoașterea angajamentului nostru constant pentru îmbunătățirea calității, a durabilității și a sustenabilității produselor noastre. Ele sunt o dovadă a expertizei noastre în domeniul materialelor din cauciuc și a capacitatii noastre de a răspunde cu succes provocărilor tehnice și industriale.

Locul 1 în Top Profit România 2020

Diplomă de excelență

30 de ani de activitate

Topul Național al Firmelor

Dezvoltarea rurală

Sustenabilitate în zonele rurale: Proiectul AFIR

Proiectul AFIR contribuie la consolidarea sustenabilității sociale, economice și de mediu a zonelor rurale și se concentrează pe trei obiective principale: stimularea competitivității în agricultură și silvicultură, gestionarea durabilă a resurselor naturale și dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale, incluzând crearea și menținerea de locuri de muncă.

Gestionarea deșeurilor

Programul privind prevenirea și reducerea cantității de deșeuri

Compania noastră a adoptat o abordare fermă pentru a minimiza impactul asupra mediului generat de operațiunile noastre. Suntem angajați în monitorizarea constantă a activităților noastre, de la procesare și producție până la gestionarea deșeurilor, pentru a ne asigura că respectăm cu strictețe legislația de mediu în vigoare și că rămânem sub limitele stabilite.

Mai multe detalii despre programul nostru de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate în cadrul propriilor noastre operațiuni pot fi găsite în fișierele PDF disponibile mai jos. Suntem dedicați protejării mediului înconjurător și continuăm să căutăm modalități inovatoare de a îmbunătăți și de a contribui la un viitor mai sustenabil.